Regulamin voucherów podarunkowych

Regulamin nabywania i realizacji voucherów upominkowych

 1. Voucher upominkowy jest środkiem płatniczym na zabieg, zabiegi, pakiet zabiegów nabywanym przez Klienta gabinetu, zwanym dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. 
 2. Vouchery upominkowe można zrealizować w salonie Pani Kosmetolog, Aleja Włókniarzy 234a, 90-556 Łódź
 3. Vouchery upoważniają do skorzystania z zabiegów lub/i zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie https://www.pani-kosmetolog.pl/cennik
 4. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty telefonicznie 571 533 910 lub poprzez stronę https://www.pani-kosmetolog.pl/zarezerwuj
 5. Voucher należy okazać na recepcji salonu przed skorzystaniem z zabiegu. 
 6. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia.
 7. Zakupione vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę. 
 8. W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych produktów jest niższa niż wartość vouchera, salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. 
 9. W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych produktów przekracza wartość vouchera, Obdarowany może dopłacić różnicę. 
 10. Vouchery można wykorzystywać również na zabiegi i/lub produkty objęte promocjami i/lub rabatami dostępnymi w salonie. 
 11. Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w salonie. 
 12. Voucher może być wykorzystany do zapłaty za zabiegi i/lub produkty tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. 
 13. W przypadku nieodwołania lub nieprzełożenia drogą mailową (kontakt@pani-kosmetolog.pl) lub telefoniczną 571 533 910 zarezerwowanej wizyty minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem, z vouchera potrącana jest wartość umówionego zabiegu.
 14. Ewentualne reklamacje dotyczące wykonanych usług przy użyciu vouchera podarunkowego rozpatrywane są w terminie 14 dni od złożenia pisemnego roszczenia bezpośrednio w salonie Pani Kosmetolog lub przesłanego pocztą na adres: Pani Kosmetolog, Aleja Włókniarzy 234a, 90-556 Łódź
 15. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu voucherów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane RODO informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perfect Sebastian Dunajski, ul. Beskidzka 134/55, 91-610 Łódź (NIP: 8781781805) zwanym dalej ADO.
 • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia działalności:

Cel A –  marketingowej 

Cel B – rozliczeń usług kosmetycznych, kosmetologicznych i sprzedażowych

Cel C – realizacji usług kosmetycznych, kosmetologicznych

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług hostingowych, facebook, firm kurierskich, banki (płatności kartami i przelewem), dostawcy usług umożliwiających kontakt z klientem oraz wystawiających dokumenty zakupu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

Dla Celu A – do momentu odwołana zgody 

Dla Celu B –  ustalony przepisami Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).

Dla celu C – do momentu odwołania zgody.

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych i dla Celu A i dla Celu C – odwołania zgody w dowolnym momencie.  
  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
  • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu najbardziej odpowiednich zabiegów i preparatów.

AKTUALNE PROMOCJE:
-20% na wszystkie zabiegi do Pani Martyny
-50% na pierwszy zabieg depilacji

X